קורס ניהול בדיקות

מטרת הקורס

להכשיר בודקי תוכנה לתפקידי ניהול, אם כראשי צוותים או כמנהלי פרויקטים של בדיקות.

לשפר את יכולות הניהול של ראשי-צוותים ומנהלי פרויקטים.

הקורס יופעל בחודשים הקרובים