ספר "לחפש באגים"

ספר כולל בנושא בדיקות והבטחת איכות תוכנה, כולל דוגמאות.

הספר משמש כמדריך לבודק המתחיל, ולהרחבת הידע לבודק המיומן יותר

מחיר הספר
165 ש"ח