קורסי העשרה לעובדים

קורסי אונליין אינטראקטיביים קצרים וממוקדים, שנועדו לשפר ולהעשיר את הידע של העובדים.
כול השיעורים מלווים בתרגילים או עבודות מעשיות עליהם התלמיד יקבל משוב. כמו כן התלמיד
יוכל לתקשר עם המדריך לשאלות והבהרות.

קורס SQL

שבעה שיעורים שיתנו לעובד שליטה על פקודות SQL ברמה גבוהה, כולל תרגילים רבים. ​

סרטוןנושאפירוט תוכןתרגיל/עבודה
1הקדמה למאגרי נתונים
 • קצת היסטוריה של המאגרים
 • Relational Database
 • מה זה SQL
 • הוראות התקנה של- SQL Server
 • מבנה המסך

דף הוראות התקנה של

SQL Server + DB

2SQL (חלק 1)
 • SELECT – בסיס
 • ALIAS
 • שירשור שדות
 • DISTINCT
 • חישובים

ריכוז פקודות עם דוגמאות +

מבנה North wind DB

+ תרגילים

3SQL (חלק 2)
 • WHERE
 • ORDER BY
 • TOP N
תרגילים
4SQL (חלק 3)

Functions:

 • מספרים
 • טקסט
 • תאריכים
 • CAST / CONVERT
 • ISNULL, ISNUMERIC
תרגילים
5SQL (חלק 4)
 • § JOIN
 • GROUP FUNCTIONS
 • Group Functions
 • HAVING
תרגילים
6SQL (חלק 5)
 • Sub-Queries
תרגילים + בוחן סיכום
7SQL (חלק 6)
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
 • CREATE
 • DROP
תרגילים + בוחן סיכום

 

קורס מתודולוגיה של בדיקות

שלושה עשר שיעורים הקשורים למתודולוגיה הקלאסית של בדיקות תוכנה, כולל עבודות מעשיות מאוד רציניות.

סרטון

נושא

פירוט תוכן

תרגיל/עבודה

1

הגדרות בבדיקות

 • V & V
 • מהות הבדיקות
 • קופסה לבנה / שחורה
 • בדיקות סטטיות / דינמיות

בוחן

2

רמות בדיקה

 • יחידה
 • מסירה (מערכת)
 • קבלה
 • אינטגרציה
 • חוזרות
 • רגרסיה
 • שפיות
 • Monkey

בוחן

3

סוגי בדיקות (חלק 1)

 • ממשק משתמש
 • פונקציונליות
 • תהליכים
 • התאוששות מנפילות

בוחן

4

סוגי בדיקות (חלק 2)

 • גיבוי ושחזור
 • התקנה
 • הסבת נתונים
 • תאימות
 • עומסים וביצועים

בוחן

5

מתודולוגיה קלאסית

 • מה זה פרויקט בדיקות
 • למה צריך מתודולוגיה
 • מחזור חיי בדיקות
 • שלבים במתודולוגיה – כללי

בוחן

6

מתודולוגיה קלאסית – STP

 • לימוד המערכת
 • כתיבת מסמך STP

תרגיל

7

מתודולוגיה קלאסית – STD

 • הגדרת מקרי בדיקה
 • כתיבת תרחישים
 • כלי עזר לניהול הבדיקות

תרגיל

8

שיטות בתכנון הבדיקות

 • מקרים ברורים
 • מקרי קצה
 • בדיקת גבולות
 • קבוצות
 • שיטת מינימקס
 • מיפוי פרמטרים
 • תרשימי זרימה
 • השוואה

תרגילים

9

דוגמאות תרחישים

 • דוגמאות ליישום כתיבת תרחישים

 

10

מתודולוגיה קלאסית – STR

 • בדיקות שפיות
 • קביעת תכולה
 • הכנת נתונים
 • ביצוע ודיווח
 • ניהול התקלות
 • סיכום ביצוע

תרגיל

11

הוראות לתרגיל מקיף

 • קושי 1
 • קושי 2

תרגילים

12

התאמת הבדיקות

 • למערכות משובצות
 • למערכות אינטרנט
 • לתוכנות מדף
 • למערכות תשתיתיות
 • למערכת בתחזוקה

תרגילים

13

סיכום מתודולוגיה קלאסית

 • שאלות ותשובות
 • הוראות לפרויקט מסכם

פרויקט מסכם

קורס QA – הבטחת איכות תוכנה

שיבעה שיעורים המתמקדים בפעולות הבטחת איכות תוכנה.

סרטון נושא פירוט תוכן תרגיל/עבודה
1 מבוא ל-QA
 •  מהן בדיוק בדיקות תוכנה
 •  מה זה QA ו- QC
 
2 תיעדופים
 • שיטות לחישוב תיעדופים
 • תיעדוף רכיבים שונים
בוחן
3 הבטחת איכות – QA (חלק 1)
 • סטנדרטים
 • סקרים
 • בקרת שינויים
בוחן
4 הבטחת איכות – QA (חלק 2)
 • ניהול גרסאות / ניהול תצורה
 
בוחן
5 הבטחת איכות – QA (חלק 3)
 • ניהול סיכונים
 • שיתוף מידע
בוחן
6 הבטחת איכות – QA (חלק 4)
 • מדדים
 • שיפור מתמיד
בוחן
7 בדיקות מנוהלות סיכונים
 • מה זה אומר
 • איך זה עובד
בוחן