בחן את עצמך

תרגם לעברית את המשפט הבא:

The screen contains the following data fields: 

First Name, Last Name, ID, Item Code, Quantity, Price, Fee, Total Payment.

תרגם לאנגלית את המשפט הבא:

  1. “המשתמש יכול להקיש מספר שלם עם ערך בין 1 ל- 100”

Word:

  1. הכן מסמך הכולל: כותרת, תת-כותרת ומתחתיה טבלה של 3 עמודות ו- 4 שורות, כאשר הכותרות לעמודות יהיו: שם משפחה, שם פרטי, תעודת זהות.

Excel:

  1. בנה גיליון אקסל עם 3 עמודות: תעודת זהות, מספר שעות, תעריף לשעה
  2. הכנס ערכים שונים לעמודות האלו (5 שורות מספיק)
  3. הוסף עמודה רביעית שתכיל את המכפלה של מספר שעות X תעריף לשעה (השתמש בחישוב אוטומטי)

 

חשיבה לוגית:

  1. כל צלע של המשולש מכילה 3 עיגולים, סך הכול 6 עיגולים.   הכנס לעיגולים את המספרים 1-6 כך שסכום המספרים בכל הצלעות יהיה זהה. (ישנן 4 תשובות שונות לבעיה זו)

2.התבונן בתמונה למטה, של מבנה קרשים המונחים זה על זה, ותתמקד בקרשים המסומנים ב- X . בכמה קרשים נוגעים הקרשים שמסומנים ב-X?